Chuyển phát nhanh Fedex

Chuyển phát nhanh Fedex

TAN KIEU Express cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của hãng Fedex tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp một dịch vụ đảm bảo và phí dịch vụ thấp hơn từ 30% đến 60% so với phí dịch vụ từ hãng.

Tập đoàn FedEx, trước đây là Tập đoàn FDX, là công ty giao nhận kho vận Hoa Kỳ có trụ sở ở Memphis, Tennessee. Tên FedEx được viết tắt từ tên của bộ phận hàng không của công ty, Federal Express.

Chuyển phát nhanh Fedex

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY